4s logo
loading...

Medlemskap

Bli medlem idag och följ med i vår utveckling! 

Vad står 4S för?

Bra med ett forum som inspirerar till nytänkande och utmaningar.

Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrsionsskydd av våra stålledningar.
Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar. Norrvatten kommer berätta om genomförda projekt med offeranoder.
Seminariumet kommer att hållas digitalt den 23 februari kl. 09.00-12.00.
Agenda kommer ut under januari månad.

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg.
Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan och i kallelsen.
Val av Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning kommer att genomföras. Valberedningen förbereder detta inför mötet.

Dagordning