4s logo
loading...

Vad står 4S för?

Kalender

Medlemskap

Bli medlem idag och följ med i vår utveckling! 

Bra med ett forum som inspirerar till nytänkande och utmaningar.

2020

Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrsionsskydd av våra stålledningar.
Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar. Norrvatten kommer berätta om genomförda projekt med offeranoder.
Seminariumet kommer att hållas digitalt den 23 februari kl. 09.00-12.00.
Agenda kommer ut under januari månad.

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg.
Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan och i kallelsen.
Val av Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning kommer att genomföras. Valberedningen förbereder detta inför mötet.

Dagordning
 

Datum: 17 november
Tid: 09:00-11:30
Plats: Digitalt genom Teams

Agenda
09:00 – 09.15 Introduktion, Johan Wallberg
09:15 – 09.35 FLTT (Full Length Tensile Test), Kenth Olsson
09:40 – 10:00 SUSPIPE, Dinko Lukes
10:05 – 10:25 Sjöledningar PE 150 år, Kenth Olsson
10.30 – 10.50 Smarta brandposter, Victor Pelin
10.55 – 11:15 SVU-projektet 5T och dess påverkan på framtida certifiering, Fredrik Johansson
11.15 – 11.30 Projekt 2021 samt samarbete med Svenskt Vatten, Lars Horrdin och Johan Wallberg

När ni har anmält er så kommer ni att få en länk till Teamsmötet i en Outlook kallelse.

Anmälan​​​​​​​

Teknikdagen den 17 november kommer att hållas digitalt genom Teams, under vecka 41 kommer mer information om vilka områden som ska tas upp.

Etiketter: teknikdag

Den 17 november så kommer 4S anordna en Teknikdag, boka upp denna dag redan nu så du inte missar årets teknikdag. Mer infomation kommer senare.
 

4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars
 
Det fysiska årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams till vilket samtliga medlemmar kommer att bjudas in till per mail.
Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan och i kallelsen.
Val av Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning kommer att genomföras. Valberedningen förbereder detta inför mötet.
Vi planerar istället för ett fysiskt möte i oktober med en agenda som täcker in utelämnade punkter i samband med vår årliga Teknikträff.
Information om datum och plats kommer att meddelas senare.

I menyraden ovan finns det en knapp "Möte" där under finner ni protokoll från årsmöte och andra mötesforum.

Årsmötet äger rum den 23 mars 2020 kl 13:00 på NSVA, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg.

Klicka här för att läsa dagordningen.
 
Föranmälan är obligatorisk och görs via länken nedan:

ANMÄL DIG HÄR

Sista anmälningsdag är 16 mars.

Välkommen!

There are no entries for this period.