4s logo
loading...

Vad står 4S för?

Kalender

Medlemskap

Bli medlem idag och följ med i vår utveckling! 

Bra med ett forum som inspirerar till nytänkande och utmaningar.

2020 > 12

Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrsionsskydd av våra stålledningar.
Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar. Norrvatten kommer berätta om genomförda projekt med offeranoder.
Seminariumet kommer att hållas digitalt den 23 februari kl. 09.00-12.00.
Agenda kommer ut under januari månad.

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg.
Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan och i kallelsen.
Val av Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning kommer att genomföras. Valberedningen förbereder detta inför mötet.

Dagordning
 

There are no entries for this period.