4s logo
loading...

Vad står 4S för?

Kalender

Medlemskap

Bli medlem idag och följ med i vår utveckling! 

Bra med ett forum som inspirerar till nytänkande och utmaningar.

2021 > 01

Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrosionsskydd av våra stålledningar.
Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar.
Norrvatten och Kretslopp och Vatten kommer berätta om sina erfarenheter kring korrosionskydd av ledningar.
Seminariet är gratis.Seminariumet kommer att hållas digitalt den 23 februari kl. 09.00-12.00.
Anmälan sker här: Anmälan Seminaium Korrosionsskydd
Efter er anmälan kommer ni att få en länk utskickad till er.

Agenda för dagen:

09:00 - 09:05 Introduktion, Johan Wallberg
09:10 – 10:30 Korrosionslära, Niclas Davidsson (Korrosionsgruppen AB)
10:30 – 10:40 Bensträckare
10:40 – 11:00 Erfarenhet från ett Projekt, Olli Sammalisto och Fredrik Pagmén (Norrvatten)
11.00 – 11.30 Ämne kommer senare, Kretslopp och Vatten
11.30 – 12:00 Frågestund

Ladda ner agendan för dagen här.

There are no entries for this period.