4s logo

Kontakt

4S Ledningsnät
Johan Wallberg
Ordförande
Tillvardags: Avdelningschef Projekt och utredning på Norrvatten
Kontakt:
Tel: 08-627 37 47
e-post:johan.wallberg@4sledningsnat.se alt. johan.wallberg@norrvatten.se
 
Kenth Olsson
Vice Ordförande
Till Vardags: Enhetschef Ledningsnät Material på Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt: 08-52212174
e-post: Kenth.olsson@svoa.se

Johan Hultén
Till vardags: Enhetschef Ledningsnät anläggning, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kontakt:
Tel: 031-3687271
e-post: johan.hulten@kretsloppochvatten.goteborg.se
 
Lars Horrdin
Tillvardags VA-ingenjör på rörnät på NSVA
Kontakt: 010-4909764
e-post: lars.horrdin@nsva.se
 
Fredrik Svanlund
Till Vardags: Arbetsledare Rörnät VASYD
Kontakt: 0738-530491
e-post: fredrik.svanlund@vasyd.se


Laddar innehåll...