4s logo

De fyra S-en står för:

Skapa

Skapa utvecklingsprocesser hos producenter som är till fördel för oss VA-huvudmän.

Sprida

Sprida arbetsgruppens slutsatser till branschkollegor och andra kommuner. Årliga konferenser samt kunskapsspridning på olika sätt och genom olika kanaler.

Starta

Starta dialog med branschorganisationer och producenter, VA-huvudmannens krav av en hållbar och underhållsfri ledningsanläggning måste nå fram.

Systematisera

Systematisera kravställningar för VA-materiel och användningen av dessa.