4s logo

Dokumentation

4S-konferensen 14-15 oktober 2014

4S Ledninganät
Tomas Helenius, operativt ansvarig


Innovatonsupphandling
Tommy Giertz, projektledare Norrvatten


Ny innovation av elektrosvetsmuff
Carl Berglund, VD, IBECO


Ny innovation av elektrosvetsmuff
Michael Villaume, Division Manager Scandinavia, Glynwed


Nya utbildningar
Andreas Waldén, Projektledare NSVA


Biofilm
Kenneth M Persson, Forskningschef, Sydvatten


NSVA:s entreprenad
Börje Persson, projektledare


Svetsmaskiner
Samuel Nyman och Johannes Lundin, KZ Handels


4S Ledningsnät 15 oktober 2014