4s logo

Dokumentation

4S-konferensen 20 oktober 2015

 "Täthet hos flänsförband"
Jan Henrik Sällström, forskare, Sveriges Tekniska Forskningsintstitut


"L2-värdet i 2201-3 svetszon, KTH-projekt"
Daniel Ejdeholm, senior researcher Swerea KIMAB


Ispiggning
Andreas Waldén, avdelningschef rörnät NSVA, Dejan Tucakov, VA-ingenjör NSVA


Databas, läckfrekvenser på material
Patrik Helenius, VD MyIndicators


Kartläggning branschbindningar
Rikard KÄrrbrant, researcher Swerea KIMAB


Kvalitetsuppföljning, rörkvalitet
Ebru Poulsen, enhetschef Stockholm Vatten


Provning toe-in under svetsning
Marie Allvar, researcher, Swerea KIMAB


"Exempel från verkligheten"
Kenth Olsson, enhetschef Stockholm Vatten


Utbildningar för projektörer och kontrollanter
Daniel Ejdeholm, senior researcher Swerea KIMAB


STAV, system för tillståndskontroll av vattenledningar
Tommy Giertz, projektledare Stockholm Vatten

4S-konferensen 21 oktober 2015


"Partnering är inget för den misstänksamme"
Stefan Munck, chef Partnering Norden NCC Construktion, Urban Sundström, Produktionschef NCC Construction


Innovationsupphandling "Oförstörande provning"
Fredrik Johansson, VA-ingenjör Göteborg Vatten

Tekniska lösningar inom NDT
Inspecta 
Thomas Henriksson och Rickard Långh, Inspecta, Karin Jacobson, Swerea KIMAB


Tekniska lösningar inom NDT
OFP av plaströr med UT och RT
Dan Tengberg, Dekra


Tekniska lösningar inom NDT
Phased Array Ultraljud med Full Matrix Capture och Total fokusmetoden
Karin Jacobson, Swerea KIMAB, Philip Lindblad och Johan Carlson, Luleå Tekniska Universitet


VA-frågor, Skellefteå Kommun
Stina Jonsson, VA-ingenjör, Skellefteå Kommun, Rolf Eriksson, byggledare, Skellefteå Kommun

"Vad behöver göras?"
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Ledningsnätets förnyelsetakt i fokus
Lisa Barthon, VVS-Fabrikanternas Råd, Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd

Utvärderingsenkät

Vi har nu hämtat in resultaten från enkäten om konferensen och svarsfrekvensen är dryga 43% (dvs 69 personer som svarat). Vi vill passa på och tacka alla som svarat.

Enkäten bestod av fyra frågor så att det skulle gå snabbt att besvara den.

Är du nöjd med konferensen?
Där svarar 60 ”ja”, dvs 87% kundnöjdhet.

Är du nöjd med lokalen?
64 svarar ”ja”, dvs 93% kundnöjdhet. 

Är du nöjd med mat och fika?
57 svarar ”ja”, dvs 83% kundnöjdhet. 

Vilka förbättringar kan vi göra till nästa gång?

Vi tar givetvis med oss alla synpunkter till nästa år, bl.a. så är tekniken något vi kommer att jobba hårdare med för att se till att allting fungerar (och snabbare!). Det var även en del synpunkter på mat, vilket vi drar lärdom av till nästa konferens.