4s logo

Konferens 4S Ledningsnät 10-11 november 2016
 

Program torsdag 10 november
 
4S ordförande har ordet 09:00-09:20
Johan Hultén hälsar alla välkomna
Information om hålltider mat m m 09:20-09:25
En VA-huvudmans erfarenheter 09:25-10:00
Kenth Olsson från Stockholm Vatten
* Återblick/sammanfattning
* Nya erfarenheter från Nynäsledningen
* Var finns kriterierna att utveckla framtidens produkter
* Hur kan vi skapa en gemensam utvecklingsplattform
Ny provingsmetod för att utvärdera elektrosvetsmuffar 10:00-10:35
Rickard Kärrbrant från SwereaKimab
* Vad får vi av dagens provmetoder
* Vad saknas i dagen tester som certifierar produkten
* Vad bör vi gå vidare med
RAST 10:35-10:50
Projekt packningar i flänsar 10:50-11:30
Jan Erik Sällström, från SP
* SVU-projekt tillssammans med 4S
Bygga PE-ledning utan elektrosvetsmuffar 11:30-12:00
Kent Pettersson från NCC
* Tryckavloppsledning DN 500 projekt för Stockholm Vatten
LUNCH 12:00-13:00
Oförstörande prov (OFP) ute i fält 13:00-13:40
Andreas Waldén NSVA, Kenny Constanzo GPA
* OFP hur fungerar det ute i fält
* Vilka OFP metoder användes
* Slutsatser angående OFP vid byggande av PE-ledning
EWF-certifikat för PE svetsning 13:40-14:10
Elisabeth Egerblom från Svetskommissionen
Diverse haverier av PE-ledningar 14:10-14:50
Några kommuner delger erfarenheter av:
* Mindre lyckade lösningar
* Entreprenörers mindre lyckade provisorium
* m m
FIKA 14:50-15:10
Kvalitetssäkring av nya VA-ledningar      15:10-15:50
Fredrik Johansson Göteborg Kretslopp och Vatten och
Daniel Ejdeholm SwereaKimab
Paneldebatt 15:50-16:30
4S styrelse möter upp frågeställningar från konferensdeltagarna.
Starfråga till debatten
  • Varför ifrågasätter 4S PE – tillverkningsbranschen.
  • Varför för inte tillverkarna dialog med ledningsägarna beträffande utvecklingskriterier för framtida produkter.

Program fredag 11 november
 
4S ordförande har ordet 09:00-09:10
Johan Hultén sammanfattar gårdagen
Dricksvattenkvalitét rörmaterials påverkan 09:10-09:40
Cajsa Wahlberg Stockholm Vatten
* Stockholm Vattens dricksvattenkvalitetsgrupp, specialistgrupp
* Tidigare erfarenheter av material som påverkar dricksvatten negativt
*  Stockholm Vattens kravbild på ytskikts påverkan av dricksvatten 
Smarta ledningsnät    09:40-10:20
Lars Edenhofer, Roger Allen och Niclas Piekart Norrköping Vatten & Avfall
* Flödesmätning på spill och dricksvattennätet ger kontroll.
FIKA 10:20-10:40
Stockholm växer, utmaning för VA-huvudmannen 10:40-11:20
Johan Wallberg Stockholm Vatten
* Stockholmsregionen växer
* Exploateringar mer omfattande än 70-talets miljonprogram
* Hur Stockholm Vatten hanterar utmaningen
Korrosion i jord och katodiskt skydd 11:20-12:00
LUNCH   12:00-13:00
Systematiskt arbete med läcklyssning 13:00-13:40
Tommy Ekblad Kretslopp och Vatten Göteborg
* Hur man kan minska läckor på sitt ledningsnät
4S kommande projekt 13:40-14:15
* 4S AMA
* Hållbara ledningssystem – Annika Malm/ Jan Henrik Sällström SP
* Skillnad i standarder, ansökan om SVU projekt
4S ordförande har avslutningsordet 14:15-14:30