4s logo

Projektgenomgång 14 december 2017
Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg
 

Program
 
09:00 Samling med kaffe och smörgås i konferenslokalen
10.00 Johan Hultén hälsar alla välkomna
10.05 Svenskt Vatten, Hans Bäckman föredrar varför de lämnat samarbetet med INSTA-CERT om NPG:s kvalitetsmärkning för plaströr, Nordic Polymark samt vikten av att VA-organisationerna har ett långsiktigt hållbar materialpolicy 
10.45 Carl-Johan Högberg, SwereaKimab, föredrar hur dagens tredjeparts Certifieringar för Nordiska marknaden fungerar. Sammanfattning från tidigare SVU-projekt.
11.10 Bensträckare
11.20 Carl-Johan Högberg, SwereaKimab föredrar angående utmaningar och möjligheten med  hur en framtida certifiering för plaströr kan se ut
12.00 LUNCH
13.00 SwereaKimab föredrar om tidigare SVU projekt angående skillnaden i brottsenergi för olika fabrikat elektrosvetsmuffar, vilka erfarenheter kan vi dra. Presentatörer: Daniel Ejdeholm & Kenny Constanzo
13.30 SwereaKimab föredrar angående brottsenergi för elektrosvetsning som kan bli framtidens krav för tillverkarna och deras elektrosvetsprodukter. Presentatörer: Daniel Ejdeholm & Kenny Constanzo
14.00 FIKA
14.45 Frågor och diskussioner med 4S panel samt experter
15.30 SLUT